glazura,terakota,płytki ceramiczne

Słownik Techniczny

antypoślizgowość :
Jest to parametr określający pod jakim kątem należy ustawić platformę pomiarową aby człowiek zaczął się po niej zsuwać.
Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów:
-norma DIN 51130 dla człowieka w butach o ściśle określonych parametrach:
R9=6-10o, R10=10-19o, R11=19-27o, R12=27-35o, R13=>35o
- norma DIN 51097 dla pomieszczeń w których chodzi się boso
A=>12o, B=>18o,  C=>24o
antystatyczne płytki :
Specjalny rodzaj płytek przewodzących prąd elektryczny.Stosuje się je w pomieszczeniach z aparaturą badawczą , salach operacyjnych , serwerowniach etc.
biała pasta:
Określenie rodzaju gliny używanej do wypału glazury i terakoty . Charakteryzuje się mniejszą nasiąkliwością w porównaniu do gliny tradycyjnej (cotto) oraz bardziej stabilnymi wymiarami.
Stosowana do płytek z białą polewą ( szkliwem) w płytkach z wyższej półki.
bicottura:
Płytka wykonywana w procesie podwónego wypalania charakteryzująza się większą twardością od płytek z pojedyńczego wypału.
chemoodporność:
Odpornośc płytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.Paramert ten jest istotny przy układaniu płytek w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym , chemicznym,żywieniowym, basenach. Najlepszą chemoodpornością charakteryzuje się gres porcelanowy barwiony w masie.
czerep:
Spodnia część płytki ceramicznej ( dotyczy glazury i terakoty)
dylatacja:
Przerwa pomiędzy płytkami (konstrukcją) w celu kompensacji naprężeń w podłożu.
wyróżniamy :
-dylatacje konstrukcyjne biegnące przez cały przekrój pionowy konstrukcji lub płyty stropowej stosowane w celu kompensacji przemieszczeń konstrukcji obiektu.
-dylatacje powierzchniowe o głębokości równej grubości płytki ceramicznej stosowane w celu kompensacji naprężeń w podłożu oraz kompensacji naprężeń termicznych co jest ważne szczególnie na tarasach , balkonach , dachach ceramicznych etc.
fazowanie:
Proces szlifowania krawędzi płytki najczęściej pod kątem 45% i głębokości 05-1mm.
stosowany w celu wyrównania krawędzi po cięciu płytki.
fuga:
Wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń konstrukcyjnych i termicznych.
fuga cementowa:
Spoina wykonana na bazie cementu z dodatkami koloryzującymi oraz poprawiającymi przyczepność oraz elastyczność.
fuga epoksydowa:
Spoina na bazie żywic reaktywnych dwu i trójskładnikowa z wypełniaczami poprawiającymi wytrzymałóść oraz dodatkami koloryzującymi. Stosowana w przypadku dużych obciążeń chemicznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym , basenach.
Spoina epoksydowa nie jest odporna na wysoką temperaturę oraz korozję biologiczną.
fuga krzemianowa:
Spoina na bazie krzemianów dwu i trójskładnikowa. stosowana w przypadku dużych obciążeń chemicznych i wysokiej temperatury.Nadaje się szczególnie do zakładów przemysłu spożywczego , basenów zbiorników wody pitnej oraz przy procesach technologicznych wykorzystujących gorącą wodę.Odporna na korozę biologiczną.
glazura:
Rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologi wypału plastra ceramicznego (czerep) i następnie glazurowanej w oddzielnum procese.Inaczej mówiąc jest to cegła polana politurą. Glazura charakteryzuje się małą odpornością mechaniczną w związku z tym nadaje się wyłącznie do kładaenia na ścianach.Ze względu na dużą nasiąkliwość czerepu nie nadaje się do układania na zewnątrz w miejscach narażonych na zawilgocenie.
Uwaga ! w polskim klimacie nie istnieje glazura mrozoodporna.
gres:
Rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością materiałów ilastych kwarcu t topników.Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres porcelanowy lub kamionka.Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, twardość , wytrzymałość na zginanie i duże obciążenie ruchem. Produkuje się gresy o grubościach od 6 mm do 30mm. i wymiarach od 25x25 mm do 600x1200mm.
gres Lappato:
Gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie dającą efekt płytki z połyskiem z nierówną  pofalowaną powierzchnią.Efekt możliwy do osiągnięcia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych. Ze względu na technologię wykończenia powierzchni nie nadaje się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchem oraz na zewnątrz budynków.
gres polerowany:
Gres porcelanowy  barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania połysku.Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością  na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
gres porcelanowy:
Patrz gres.
gres półpoler :
Gres porcelanowy strukturalny (nierówny i z "wżerami") barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną do uzyskania połysku w taki sposób aby wierzchołki nierównej powierzchni płytki były wypolerowane a wgłębienia miały powierzchnię matową.Nadają się na powierzchnie o małym natężeniu ruchu i na ściany.
gres satynowany:
Gres porcelanowy barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania półmatu.Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością  na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
gres smaltowany
Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w końcowym procesie wypału płytki poprzez krótkotrwałe zwiększenie temperatury.Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie.Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej.Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem.Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
gres szkliwiony
Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki gresowej.Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie.Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej.Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem.Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
grubość płytek
Parametr mający zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości płytki gresowej.Obecnie produkowane są płytki :
6 -7,5mm -płytki ścienne i na podłogi nieobciążone ruchem (pom techniczne w mieszkaniach).
7,5-10 mm- płytki podłogowe do wszystkich zastosowań przy normalnym obciążeniu podłoża.
10-15 mm - płytki podłogowe do zastosowania w pomieszczeniach o dużym obciążeniu .
15-30 mm - płytki do zastosowania w zakładach przemysłowych o bardzo dużym obciążeniu.
kaliber
Jest to wartość mówiąca o rzeczywistym rozmiarze płytki.Kaliber może być wyrażony liczbą ( 1,2,3..)
albo literą ( A,B,C...) . Każda fabryka ma swój indywidualny system oznaczania który często jest nadrukowany na paczkach z płytkami.
Uwaga ! nie należy kupować płytek z fabryk które nie posiadają kalibracji ,ponieważ rozmiary płytek mogą się różnić przy płytkach 300x300 nawet do 5 mm.
kalibrowanie
Proces technologiczny ( rectifficato) polegający na mechanicznym frezowaniu krawędzi płytek na określony wymiar w celu ułożenia płytek z różnych partii , kolorów , serii , producentów , wielkości w jednym miejscu w formie wzoru lub w celu zachowania modułu z istniejącą podłogą.
monocottura
Płytki cearmiczne wykonane w technologii pojedyńczego wypału.
mrozoodpornośc
Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne.
W Polsce reguluje to nnorma PN-EN 202 a doświadczenie wskazuje ,że w naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
Uwaga ! stosowanie glazury i terakoty włoskiej lub hiszpańskiej oznaczonej jako mrozoodporna w naszym klimacie jest obarczone dużym ryzykiem.
odcień
Płytki ceramiczne nawet pochodzące z tej samej partii różnią się odcieniami. Każdy szanujący się producent podaje na opakowaniu odcień płytki aby (przynajmniej teoretycznie) była możliwość dokupienia w późniejszym terminie płytki o tym samum odcieniu.
P.E.I
Klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie :
P.E.I 1- ściany , podłogi bardzo mało obciążone ruchem
P.E.I 2- podłogi mało obciążone łazienki , pomieszczenia rzadko używane
P.E.I 3- podłogi w domach do pomieszczeń o srednim obciążeniu
P.E.I 4 -podłogi w domach oraz do pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej.
P.E.I 5- Podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem.
płytki ceramiczne antypoślizgowe
Płytki ceramiczne któwych parametr R jest większy od 9.
Uwaga! płytka o antypoślizgowości R9 nie jest płytką antypoślizgową. 
płytki ceramiczne basenowe
Płytki basenowe to specjalny rodzaj płytek ceramicznych charakteryzujących się niską nasiąkliwością . W komplecie znajdują się elementy ceramiczne (przelewy, kratki ściekowe rynny etc.) jak również płytki o podwyższonym współczynniku antypoślizgowości .
Płytki basenowe produkowane są najczęściej w formatach 120x240 oraz 100x200 i wymiary pochodne.
płytki ceramiczne ciągnione
Są to płytki ceramiczne produkowane (kształtowane) w procesie ciągnienia. W ten sposób produkowane są elementy o skomplikowanych kształtach (listwu dekoracyjne , kapinosy , kształtki schodowe i basenowe ) . Wadą płytek ciągnionych jest duży rozrzut wymiarowy oraz mała wytrzymałość.
płytki ceramiczne glazurowane
Są to płytki ceramiczne powlekane szkliwem ( glazura , terakota , gresy ). Zaletą jest duża różnorodnosć wzorów i kolorów a wadą mała wytrzymałóść mechaniczna oraz mała odporność na ścieranie ( czym ciemniejsza płytka tym mniejsza odporność )
płytki ceramiczne kalibrowane
Płytki ceramiczne fabrycznie kalibrowane w celu zachowania modularności ułożenia całej serii.
płytki ceramiczne modułowe
Rodzina płytek ceramicznych modułowych może być wykonana na dwa sposoby:
-produkcja wszystkich formatów niezależnie a następnie kalibracja na wymiary modułowe.
-produkcja największej płytki a nastepnie cięcie jej na wymagane wymiary
płytki ceramiczne nieglazurowane
Są to płytki typu gres barwiony w masie jedno i dwuwarstwowy , klinkier , płytki typu cotto.
płytki ceramiczne podłogowe
Są to płytki mające dużą odporność mechaniczą na ścieranie , zginanie , uderzenia.
Do płytek podłogowych zaliczamy terakotę, klinkier ,gres porcelanowy.
płytki ceramiczne prasowane
Są to płytki ceramiczne formowane w procerie prasowania . Charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną od płytek ciągnionych, większą stabilnością kształtów oraz mniejszą nasiąkliwiścią. Wadą jest trudność wykonania płytek o skomplikowanych kształtach.
płytki ceramiczne ścienne
Są to płytki typu glazura . Jako płytki ścienne mogą być wykorzystane wszustkie płytki podłogowe.
rysunek płytki ceramicznej
Terminem tym określany jest rodzaj wykończenia wierzchniej strony płytki:
-  gładka świecąca
-  gładka półmat
- gładka mat
- strukturalna
- trawiona
- wyciskana
terakota
Płytka ceramiczna podłogowa szkliwiona.
terakota mrozoodporna
W polskim klimacie nie istnieje
tolerancja
Odchyłka od wymiaru nominalnego ( patrz kaliber )
UPEC
Normy francuskie odnoszące się do klasyfikacji płytek ze względu na zastosowanie.
wymiar nominalny
Wymiar katalogowy ( teoretyczny płytki ).Przy odczytywaniu wymiaru nominalnego należy zwrócić szczególną uwagę czy jest to wymiar płytki czy jest to wymiar płytki z fugą.
Przykładowo płytka o wymiarze nominalnym 300x300 mm z fabryki CERDISA ( pomijając kalibrację) będzie miała wymiar 300x300mm a płytki Agrob Buchtal 297x297mm.
Ma to duże znaczenie przy układaniu modularnym oraz uwzględnianiu ubytków co ma w ostatecznym wyniku wpływ na cenę końcową
wymiar rzeczywisty
Jest to rzeczywisty wymiar płytki najczęściej różnyod wymiaru nominalnego
zasyp pojedyńczy
Jest to technologia wykonania gresów wykonanych w jednym cyklu prasowania. Płytka wykonana w technologii pojedyńczego zasypu jest w swojej masie jednorodna.
zasyp podwójny
Jest to technologia wykonania gresów składających się z dwóch rożnych warstw. Ma to podwójne zastosowanie: oszczędność drogiego surowca (dolna warstwa tańsza górna droższa) lub uzydkanie optycznej głębi struktury płytki przy umiejętnym zmieszaniu warstw co jest szczególnie widoczne przy gresach polerowanych.